Клінічні випробування

e7e1f7059

– Опубліковано в Lancet

У групі NIF не спостерігалося нових ущільнень порівняно з IP. (P=0,0150) Зламану голку спостерігали в групі IP, ризику в групі NIF не було.Скориговане середнє зниження рівня HbA1c на 0,55% від вихідного рівня на 16-му тижні в групі NFI було не меншим і статистично кращим порівняно з 0,26% у групі IP.Введення інсуліну за допомогою NIF може забезпечити кращий профіль безпеки, ніж ін'єкції внутрішньовенно, завдяки зменшенню подряпин на шкірі, ущільнень, болю та відсутності ризику зламаних голок.

Вступ:

Частка пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, які використовують інсулін, все ще дуже низька, і його часто починають відносно пізно.Було виявлено, що багато факторів впливають на затримку використання інсуліну, включаючи страх перед голками, психологічні розлади під час ін’єкцій інсуліну та незручність ін’єкцій інсуліну, усі вони є важливими причинами відмови пацієнтів починати лікування інсуліном.Крім того, ін'єкційні ускладнення, такі як ущільнення, спричинені тривалим повторним використанням голки, також можуть вплинути на ефективність лікування інсуліном у пацієнтів, які вже застосовували інсулін.

Безголковий ін’єктор інсуліну призначений для пацієнтів з цукровим діабетом, які бояться ін’єкцій або не бажають розпочинати інсулінотерапію, коли це чітко показано.Це дослідження мало на меті оцінити задоволеність пацієнтів і дотримання режиму безголкового ін’єктора інсуліну порівняно зі звичайними ін’єкціями інсулінової ручки у пацієнтів із ЦД 2 типу, які отримували лікування протягом 16 тижнів.

Методи:

Загалом 427 пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу були включені в багатоцентрове проспективне рандомізоване відкрите дослідження та були рандомізовані 1:1 для отримання базального інсуліну або попередньо змішаного інсуліну за допомогою безголкового ін’єктора або за допомогою звичайної інсулінової шприц-ручки.

Результат:

У 412 пацієнтів, які завершили дослідження, середні показники опитувальника SF-36 були значно підвищені як у групах безголкових ін’єкційних ін’єкцій, так і в групах звичайних інсулінових ручок, без істотної різниці між групами у дотриманні режиму.Однак суб’єкти в групі безголкових ін’єкційних ін’єкцій показали значно вищі показники задоволеності лікуванням, ніж у групі звичайних інсулінових ручок після 16 тижнів лікування.

Резюме:

Немає суттєвої різниці між інсуліновими шприц-ручками та групами безголкових ін’єкцій за цим результатом SF-36.

Безголкова ін’єкція інсуліну підвищує задоволеність пацієнтів і покращує прихильність до лікування.

Висновок:

Безголковий ін’єктор покращив якість життя пацієнтів із ЦД 2 типу та значно підвищив їхню задоволеність лікуванням інсуліном порівняно зі звичайними ін’єкціями інсулінової ручки.


Час публікації: 29 квітня 2022 р